baner_maranatha

Dołącz do nas!

Z radością powitamy Cię w naszym gronie! Zapraszamy na spotkania, które służą pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

Kim jesteśmy

Jesteśmy wspólnotą katolicką, która działa w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Naszym celem jest nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych (czyli nas samych!) w parafii. Do tego wzywał papież Jan Paweł II. Działamy w strukturach Kościoła Rzymsko-Katolickiego, w jedności z jego hierarchią.

Moderatorem grupy jest ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk – diecezjalny egzorcysta,

Opiekunem grupy jest ks. Cezary Kokociński CM,

Animatorem grupy jest Jolanta Zalewska.

Czemu służą spotkania

Na spotkaniach w małych grupach (nazywamy je „Wieczorami Nikodema”) pogłębiamy znajomość Słowa Bożego i teologii katolickiej. Opieramy się przede wszystkim o Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego. Przy pysznej herbatce i odrobinie słodkości czytamy, dyskutujemy, dzielimy się swoimi przemyśleniami oraz wielbimy Boga we wspólnej modlitwie.

Jak do nas dołączyć?

Przyjdź na spotkanie! Wystarczy, że w środę po Mszy św. przyjdziesz do Sali Parafialnej (wejście od strony głównej Domu Parafialnego, czekamy przy drzwiach do godz. 19.00). Spotykamy się co 2 tygodnie w parafialnej kawiarence, po wieczornej Mszy św. Skontaktuj się z nami, podamy Ci wszelkie szczegóły.

 Oprócz spotkań w Parafii zapraszamy na:

  • cotygodniową mszę wspólnotową – we wtorki o 18.30 w Kościele św. Jakuba (tzw. „Jakubek”) w Gdańsku (mały kościół obok Katedry Oliwskiej),
  • comiesięczne rekolekcje – organizujemy je w różnych parafiach na terenie Trójmiasta i okolic. To piękne, niezapomniane przeżycie!

 Skąd się wywodzimy

Sama Odnowa powstała w 1967r. w Stanach Zjednoczonych. Bardzo szybko zaczęła rozpowszechniać się na inne kontynenty, a do Polski dotarła w 1975r. Co roku, na Jasnej Górze, odbywają się ogólnopolskie czuwania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi. Udziela również wiernym szczególne łaski (charyzmaty) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Doświadczamy ich jako wspólnota i z radością dzielimy się tymi darami.

Nazwa Marana Tha wywodzi się z j.aramejskiego „Przyjdź, Panie Jezu” prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego, przyjęte do Nowego Testamentu (1 Kor 16,22).

Jak wygląda nasza FORMACJA

Spotykamy się w małych grupach. Mamy trzy typy spotkań:

  1.  Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
  2.  Lectio divina (medytację Słowa Bożego);
  3.  Biblijną rewizję życia.

 Nasze spotkania są uzupełniane przez trzy serie rekolekcji weekendowych:

  1. Rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie (Kurs Marana Tha pierwszego stopnia);
  2. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap oczyszczenia (Kurs Marana Tha drugiego stopnia);
  3. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap zjednoczenia z Jezusem w Duchu Świętym (Kurs Marana Tha trzeciego stopnia).

Kto nas prowadzi – MODERATOR

Na czele wspólnoty stoi kapłan moderator, który zobowiązany jest czuwać nad duchowym wzrostem wspólnoty (kierownictwo duchowe) i realizacją jej celów. Moderatorem jest ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk – autor książek, wykładowca w seminarium, diecezjalny egzorcysta.

Oczywiście Moderator korzysta z pomocy członków Wspólnoty. Jest to tzw. zarząd wspólnoty, w którego skład wchodzą: sekretarz wspólnoty, sekretarz kursów, animator muzyczny, animator liturgiczny, skarbnik, kronikarz, bibliotekarz, redaktor internetowy. Wspólnota dzieli się na małe grupy od siedmiu do czternastu osób. Na czele małej grupy stoi kapłan animator lub animator świecki   –http://www.marana-tha.pl/index.php?go=grupy

Grupka w Sopocie przy Parafii Zesłania Ducha Świętego powstała po rekolekcjach Marana Tha I Stopnia na początku listopada 2013r. We wspólnocie mogą działać diakonie, np. muzyczna, ewangelizacyjna, modlitwy wstawienniczej, modlitwy uwolnienia. Udział w diakonii nie jest obowiązkowy. Członkiem wspólnoty staje się przez wejście do małej grupy.

Dodatkowe INFORMACJE o wydarzeniach organizowanych przez Marana Tha.

CZYTELNIA (tj.: wykłady, świadectwa, biblioteka, zamyślenia nad Słowem Bożym).

Chcesz wiedzieć więcej?

Polecamy: