Dołącz do nas

Z radością powitamy Cię w naszym gronie!

Zapraszamy na spotkania, które służą osobom dorosłym w pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

Zapraszamy w 1 i 3 środę miesiąca.
Po wieczornej Mszy św. Czekamy przy Domu Parafialnym od ok. 18.35 do 18.45 i wchodzimy do środka. Jesteśmy punktualni i kończymy o godzinie 20.00.

Najbliższe spotkanie: środa, 17 maja 2023.

Kim jesteśmy

Nazwa „Marana Tha” wywodzi się z j.aramejskiego wyrażenia „Przyjdź, Panie Jezu” (sam Pan Jezus nauczał właśnie w tym języku). To wyrażenie jest prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego, przyjęte do Nowego Testamentu (1 Kor 16,22).

Jesteśmy wspólnotą katolicką, która działa w nurcie Odnowy w Duchu Świętym (więcej o Odnowie piszemy w dalszej części).

Naszym celem jest nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w każdym wieku. Do tego wzywał papież Jan Paweł II.

Działamy w strukturach Kościoła Rzymsko-Katolickiego, w jedności z jego hierarchią.

 • Opiekunem grupy jest ks. Łukasz Sztorc CM.
 • Animatorem grupy jest Jolanta Zalewska.

Jak do nas dołączyć?

Przyjdź na spotkanie! Wystarczy, że w przyjdziesz na spotkanie.

Oprócz spotkań w Parafii możesz wybrać się także na:

Jak wzrastamy w Bogu

Naszym celem jest wzrastanie w wierze i bliskości Boga. Jest też techniczne określenie programu odkrywania Słowa Bożego, który realizujemy – „formacja”.

Spotykamy się w małych grupach. Mamy trzy typy spotkań:

 1.  Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
 2.  Lectio divina (medytacja Słowa Bożego);
 3.  Biblijna rewizja życia.

 Nasze spotkania są uzupełniane przez trzy serie rekolekcji weekendowych:

 1. Rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie (Kurs Marana Tha pierwszego stopnia);
 2. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap oczyszczenia (Kurs Marana Tha drugiego stopnia);
 3. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap zjednoczenia z Jezusem w Duchu Świętym (Kurs Marana Tha trzeciego stopnia).

Czemu służą spotkania

Na spotkaniach w małych grupach (nazywamy je „Wieczorami Nikodema”) pogłębiamy znajomość Słowa Bożego i teologii katolickiej.

Opieramy się przede wszystkim o Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego.

Czytamy, dyskutujemy, dzielimy się swoimi przemyśleniami oraz wielbimy Boga we wspólnej modlitwie.

O Wspólnocie Marana Tha

Nasza parafialna grupa jest częścią większej Wspólnoty.

Jej założycielem był śp. ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk (m.in. biblista – m.in. wykładowca Seminarium, diecezjalny egzorcysta).

 • Wspólnota istnieje od 25 lat i liczy około 600 osób.
 • Jesteśmy podzieleni na grupy, które są rozsiane w parafiach w całym Trójmieście i okolicach.
 • Nasza grupa (w parafii Zesłania Ducha Św. w Sopocie) istnieje od 2013 roku. Powstała po rekolekcjach, które miały miejsce na terenie parafii.

Skąd się wywodzimy

Jak napisaliśmy wcześniej, działamy w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Sama Odnowa powstała w 1967r. w środowiskach katolickich w Stanach Zjednoczonych.

Jej owoce są tak wspaniałe, że bardzo szybko zaczęła rozpowszechniać się na inne kontynenty. Do Polski ruch Odnowy dotarł w 1975r. Co roku, na Jasnej Górze, odbywają się ogólnopolskie czuwania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi. Udziela również wiernym szczególne łaski (charyzmaty) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Doświadczamy ich jako wspólnota i z radością dzielimy się tymi darami.

Moderator Wspólnoty

Na czele Wspólnoty stoi wyznaczony przez Biskupa opiekun – tzw. moderator. Jest to ksiądz, który czuwa nad duchowym wzrostem wspólnoty (kierownictwo duchowe) i realizacją jej celów.

Od 29 czerwca 2021 moderatorem Wspólnoty Marana Tha jest ks. Wojciech Lange.

Pierwszym moderatorem był ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk – autor książek, wykładowca w seminarium, diecezjalny egzorcysta.

Oczywiście Moderator korzysta z pomocy członków Wspólnoty.

Jest to tzw. zarząd wspólnoty, w którego skład wchodzą: sekretarz wspólnoty, sekretarz kursów, animator muzyczny, animator liturgiczny, skarbnik, kronikarz, bibliotekarz, redaktor internetowy.

Wspólnota dzieli się na małe grupy od siedmiu do czternastu osób. Członkiem wspólnoty staje się przez wejście do małej grupy.

Na czele małej grupy stoi kapłan animator lub animator świecki.

Grupa w Sopocie przy Parafii Zesłania Ducha Świętego powstała po rekolekcjach Marana Tha I Stopnia na początku listopada 2013r.

We wspólnocie mogą działać diakonie, np. muzyczna, ewangelizacyjna, modlitwy wstawienniczej, modlitwy uwolnienia. Udział w diakonii nie jest obowiązkowy.

Chcesz wiedzieć więcej?