Wyjątkowe źródło błogosławieństw – raz do roku

Każdego 8 grudnia chrześcijanie na całym świecie gromadzą się, aby o 12.00 modlić się zgodnie życzeniem Maryi. Dołącz w tej godzinie do nas – zgromadzonych w kościele!

Godzina łaski wywodzi się z objawienia Matki Bożej Róży Duchownej, które datowane jest na Święto Niepokalanego Poczęcia. Objawienie miało miejsce 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech.

Jasna Góra we Włoszech

Montichiari, znaczy właśnie Jasna Góra! Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Podczas niego Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”.

Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się, jako Róża Duchowa.

Słowa Maryi

Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask.

Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę.

Maryja prosiła, aby ustanowić to nowe nabożeństwo w całym Kościele. Wskazała także na swoje Serce:

Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami.

Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju.

Pamiętaj, że to nie jest zabobon, czy pusty rytuał

Modlitwa zanoszona do Boga z wiarą, niezawodnie dociera do Niego. Jednak to Pan decyduje, jaki będzie jej skutek, ponieważ wie, co jest dla nas dobre, czego nam potrzeba.

Nasza pokora polega na poddaniu się Bożym wyrokom. To ważna cecha chrześcijanina, której nie potrafi nawet udawać nasz nieprzyjaciel (zgubiły go pycha i nieposłuszeństwo).

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj!

W audycji Radia Niepokalanów dowiesz się, czym jest i skąd się wzięła Godzina Łaski

Jakie obietnice są związane Godziną Łaski?

Maryja, która nazwała się wtedy Różą Duchowną złożyła następujące obietnice:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata:

  1. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
  2. Będą masowe nawrócenia.
  3. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
  4. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”

Jak się modlić w trakcie Godziny Łaski?

Gdzie?

Maryja przede wszystkim zachęca, by 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i tam się modlić. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Jeżeli nie możesz być w kościele, możesz prosić o łaski w domu, w pracy – tam, gdzie akurat przebywasz.

Ważne abyś zbyt łatwo nie zrezygnował(a) z pójścia do świątyni. Maryja powiedziała „jeśli ktoś w tym czasie NIE MOŻE nawiedzić kościoła”.

Ile czasu?

Nie musisz poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie możesz.

Jednak – jak to w modlitwie – im ofiarniej podarujesz czas Niepokalanej, tym szczodrzej Ona obsypie Cię swoimi łaskami.

W jakich intencjach?

Pamiętaj, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników

Maryja pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników: „będą masowe nawrócenia” – mówiła w objawieniu.

Jaka modlitwa?

Każda modlitwa jest dobra, zachęcamy jednak, by w Twoim sercu szczególne miejsce miał Różaniec. Niepokalana w wielu objawieniach prosiła o tę właśnie modlitwę.

Proś, ale też dziękuj. Maryja, mówiąc o Godzinie Łaski, obiecuje nam morze łask – nawet jeśli jeszcze ich nie widzimy, to mamy już za co dziękować.

A wdzięczność otwiera serce na jeszcze więcej skarbów z nieba.

Propozycja odprawienia Godziny Łaski

To szczególna godzina i będzie idealnie, jeżeli poświęcisz ją całą na modlitwę. Jeżeli nie masz tyle czasu, poświęć maksimum czasu, na który cię stać.

Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, jest bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?„. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami„.
Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.

„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.
Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.
Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.

„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje.

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu.

Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…).

Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo).

To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.