Kancelaria Parafialna

Telefon: 58 551 74 44, wew. 25
(nr wewnętrzny prosimy wybierać w czasie nadawania komunikatu)

 Godziny otwarcia

wtorek i czwartek: 10.00-12.00

środa i piątek: 16.00-18.00

W sprawach pilnych (np. pogrzeb) można kontaktować się także poza godzinami otwarcia Kancelarii.

Terminy Nauk Przedmałżeńskich

Dokumenty potrzebne
do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Dlaczego dokumenty są dla nas tak ważne?
Każdy kapłan jest zobowiązany do szczególnej staranności w udzielaniu sakramentów świętych. Nie mogą one stać się źródłem zgorszenia, ani zostać udzielone osobom nieuprawnionym. Dlatego też, prosimy o uważne stosowanie się do poniższych wymagań.

Chrzest

 1. Akt urodzenia dziecka (odpis).
 2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
 3. Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska adres).
 4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Papież Franciszek (2018.04) o tym, dlaczego nie należy czekać z tym sakramentem, aż człowiek dorośnie:

 • ,,Niektórzy myślą: po co chrzcić dziecko, skoro i tak nic nie rozumie? Mamy nadzieję, że podrośnie, zrozumie i wtedy ono samo będzie mogło poprosić o chrzest. Ale takie myślenie oznacza brak zaufania Duchowi Świętemu, ponieważ kiedy chrzcimy dziecko, wstępuje w nie Duch Święty i On sprawia, że w dziecku wzrastają i rozwijają się cnoty chrześcijańskie. Zawsze powinno się dawać taką możliwość wszystkim, wszystkim dzieciom. Aby miały w sobie Ducha Świętego, który w życiu będzie nimi kierował. Nie zapominajcie chrzcić dzieci”
  źródło: vaticannews.va

I Komunia Święta

 1. Metryka chrztu dziecka.
 2. Zgoda Proboszcza parafii zamieszkania (jeśli dziecko mieszka na terenie innej parafii).

Bierzmowanie

 1. Metryka chrztu.
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
 3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 4. Zgoda Proboszcza parafii zamieszkania (jeśli kandydat mieszka na terenie innej parafii).

Małżeństwo

Aktualne (tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz) metryki chrztu.

 1. Dowody osobiste Narzeczonych.
 2. Ostatnie świadectwa katechizacji.
 3. Świadectwa bierzmowania.
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC.

Uwaga! Do Kancelarii Parafialnej należy zgłosić chęć zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego na pół roku przed planowaną datą ślubu!

Pogrzeb

 1. Akt zgonu.
 2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).