Pan Bóg nas nigdy swoją miłością nie zniewala

Daje nam całkowitą wolność. Pozwala się odwrócić i wybrać inną drogę.
Posłuchaj krótkiej nauki biskupa Grzegorza Rysia.