Czy wiesz, że w Sienie (włoska Toskania) od prawie 300 lat trwa nieustannie cud eucharystyczny? Nauka nie jest w stanie go wyjaśnić.
Wbrew prawom fi­zycz­nym i chemicznym 223 Hostie, które zostały konsekrowane 14 sierpnia 1730 r., do dzisiaj są w stanie zadziwiającej świeżości. W ogóle nie dotyka ich proces psucia.

Bóg wyjawił nam wszystko, co jest potrzebne do zbawienia.

Jednak nieustannie przypomina o sobie i napomina nas, że On jest. Czeka. Daje nam  możliwość powrotu. Jak to tłumaczył w jednym ze swoich kazań ks. Piotr Pawlukiewicz, Pan Bóg codziennie od nowa daje ci szansę na zawrócenie z drogi prowadzącej ku zatraceniu.

Znakami Bożej Obecności są liczne cudowne wydarzenia. Chociaż są one niewytłumaczalne i absolutnie wyjątkowe, świat spycha je na margines i udaje, że się nie wydarzyły. My jednak wiemy, że są znakami łaski, napomnieniami, zaproszeniem. Mają wiele znaczeń – być może inne dla każdego człowieka.

O szczegółach cudu w Sienie przeczytasz w katolickim czasopiśmie Miłujcie się. Bóg jest.

My nie wierzymy w zabobony, czy legendy

Siostry i Bracia radujmy się! Obecność Boża jest wielokrotnie udokumentowana i udowodniona twardymi metodami naukowymi. Zresztą, właśnie dla celów badania prawdziwości cudów Kościół opracował i rozwinął metodę naukową, która zapoczątkowała współczesny rozkwit naszej cywilizacji.