Przez Górkę, ku Górze!

Zapraszamy wszystkich ludzi młodych.
Spotykamy się w czwartki o godz. 19:30 w Domu Misyjnym.

Plakat - duszpasterstwo młodzieżowe na górce

Celem duszpasterstwa jest wspólne pogłębianie wiary przez:

  • modlitwę,
  • rozważanie Pisma Świętego,
  • działalność charytatywną,
  • zaangażowanie w życie parafii, katechezy,
  • spotkania tematyczne,
  • spotkania kulturalne.

Zapraszamy wszystkich ludzi młodych – uczniów, studentów i młodzież pracującą do włączenia się we wspólnotę.

Do zobaczenia „Na Górce”.