Przez trzy ostatnie niedziele ministranci i lektorzy rozprowadzali przy wyjściu z kościoła znicze. Całkowity dochód z akcji zostanie przekazany na wyjazd zimowy w czasie ferii.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie!

2016-11-01 Dziekujemy za zakup zniczy 2016-11-01 Dziekujemy za zakup zniczy