Cześć Niepokalanej!

images

Św. S. Katarzyna Laboure SM

Stowarzyszenie Cudownego Medalika istnieje w naszej parafii od 2008 roku. Grupa liczy 20 osób.

Opiekun: ks. Łukasz Patoń CM
Przewodnicząca: Bogdana Michalska
Zastępca: Jerzy Hyska

Nasze Apostolstwo

Spotykamy się w środy, w pobliżu dnia 27 każdego miesiąca. Są to spotkania formacyjne; korzystamy z podręcznika do Formacji Apostolatu Maryjnego. Omawiamy także sprawy bieżące dotyczące naszego działania w parafii i Apostolacie Diecezjalnym.Rozdajemy Cudowne Medaliki i modlimy się za obdarowanych.

Co roku bierzemy udział w Diecezjalnym Dniu Skupienia (w 2012 roku przygotowywała ten dzień nasza parafia). Dwa razy w roku: 11 maja i 11 października podejmujemy ogólnopolską nieustającą modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny. Co roku, w lipcu, chętne osoby uczestniczą w ogólnopolskiej pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasnej Górze. Od dwóch lat przewodnicząca grupy bierze udział w Zjeździe Moderatorów i Przewodniczących Grup.

Od sierpnia 2013 roku Stowarzyszenie Cudownego Medalika posiada nowy statut zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Aktualnie zapoznajemy się z jego treścią; obowiązkami i przywilejami Apostołów.

Warto się zapoznać: