Na pomoc misjąprzed-kaplica-w-djombo-ks-stanislaw-deszcz

Z inicjatywy ks. Proboszcza Jerzego Berdychowskiego w grudniu 2012r. w naszej parafii powstało Koło Misyjne. Opiekunem grupy jest ks. Tadeusz Lubelski CM; liderką Pani Barbara Bartoszak. Liczba członków uczestniczących w spotkaniach waha się pomiędzy 10 a 15 osób. W samo dzieło wsparcia misji zaangażowanych jest więcej parafian.

Ksiądz opiekun zwraca uwagę na potrzebę duchowej formacji, bez której może dość do deformacji w grupach parafialnych. Członkowie otrzymują kolejne egzemplarze ,,Wiadomości Misyjnych” z bogatym materiałem informującym oraz literaturę.

Hasłem przewodnik Koła Misyjnego jest myśl pp. Benedykta XVI – ,,Nie możemy być spokojni jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat są narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały Jego orędzia zbawienia.”

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.

W trakcie tych spotkań ks. Opiekun omawia kolejne zagadnienia misji ad gentes w oparciu o dokumenty kościoła i literaturę przedmiotu. Bardzo wzbogacające formacje są spotkania z Misjonarzami pracującymi na innych kontynentach. W naszej wspólnocie gościli między innymi ks. Paweł Wierzbicki CM (z Chin) i ks. Marcin Wiśniewski CM (z Madagaskaru). Jedno ze spotkań poświęciliśmy ponadto na czytanie listów przesłanych przez misjonarki pracujące na Thaiti, które bardzo cierpiały wskutek trzęsienia ziemi. Wszystkie te problemy wspieramy duchowo i finansowo, według naszych możliwości.

Koło Misyjne podjęło także współpracę ze Stowarzyszeniem Cudownego Medalika z naszej parafii, dzięki czemu na spotkaniach mogliśmy gościć rodziny z dziećmi. Owocem współpracy z Stowarzyszeniem Cudownego Medalika było przekazanie na misje 9000 Cudownych Medalików.

Podjęliśmy też, z inicjatywy ks. Opiekuna, projekt budowy studni w Sudanie. By z realizować to zadanie zbieramy makulaturę i znaczki pocztowe, propagując tą ideę w naszej parafii.

Staramy się modlitwą i drobnymi datkami wspierać budowę międzywyznaniowej świetlicy dla młodzieży w Beninie oraz istniejący w Kazachstanie Dom Samotnej Matki prowadzony przez Siostry Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.

Prowadzona jest również kronika Koła Misyjnego.