Modlitwa przed Wigilią

Zachęcamy do uroczystego obchodzenia Wigilii, zgodnie z katolicką i polską tradycją. Poniżej proponujemy przebieg modlitwy w tej podniosłej chwili.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ktoś z rodziny zapala świecę na stole i mówi: Światło Chrystusa

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki

Następuje czytanie Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa:

  • wg św. Łukasza rozdział 2, wersy 1-14 lub
  • wg św. Mateusza rozdział 1, wersy 18-25.

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej miłości. Przyjmij modlitwę, którą tej nocy z pokorą do Ciebie zanosimy:

  • Osoba prowadząca modlitwę: Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę, Ciebie prosimy…
    Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie
  • Wlej nadzieję w serca ludzi ubogich, samotnych, cierpiących po stracie bliskiej osoby, przeżywających jakiekolwiek cierpienia, Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie
  • Ześlij pokój na udręczoną wojną i przemocą Ziemię Świętą i inne kraje, Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie
  • Przyjmij do swojej chwały naszych zmarłych, Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie
  • Pobłogosław nas i te opłatki, którymi podzielimy się na znak miłości i przebaczenia, Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Panie

Odmawiamy Modlitwę Pańską: Ojcze nasz
Teraz możemy rozpocząć łamanie się opłatkiem!

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej:

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za miłość, którą nas obdarzyłeś, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.