Do 8 listopada trwa czas łaski

Możesz właśnie teraz wyjednać wielkie dary dla dusz czyśćcowych. Nie zwlekaj!

Odpusty są wielkim skarbem Kościoła. Są one darem Boga, który z racji swojego nieskończonego miłosierdzia daje nam szanse na zbawienie. Mówi o tym wyraźnie w wielu objawienia (np. Siostrze Faustynie). Czas Miłosierdzia jest ostatnim etapem przed czasem Sprawiedliwości, który Pan zapowiada, abyśmy strzegli swoich dróg i wzrastali w świętości.

To nie jest żadne straszenie, to nie jest grożenie palcem. To zwyczajne stwierdzenie faktu. Bóg każdego dnia daje nam szansę nawrócenia i powrotu do Niego (droga jest prosta: spowiedź, pokuta, zadośćuczynienie, a potem uczynki wynikające z wiary).

W dniach 1-8 listopada trwa Oktawa Wszystkich Świętych

Mamy obecnie do tego okazję. W czasie trwającej oktawy możesz uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. To wspaniały dar dla Twoich bliskich, ale także osób, których nie znasz. Bezinteresowny dar miłości, który możesz przekazać innym.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna),
  • przyjęcie Komunii Świętej,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

Komunię Świętą możesz przyjąć przed lub po wykonaniu czynności związanej z odpustem.

Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Możesz więc, nawiedzając cmentarz (1-8 listopada) wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny. A Komunię św. w tej intencji możesz przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele!

Ruszaj do dzieła! Czas nagli!

To jest minimum wysiłku z Twojej strony. A jednocześnie sprawisz wielkie pożytki duszom, którym Pan zechce skrócić pobyt w czyśćcu.

Więcej o pomocy duszom czyśćcowym dowiesz się w filmie