Tradycyjnie, Niedziela Palmowa to dla najmłodszych okazja do specjalnego przygotowania się do tego święta. Dziękujemy Rodzicom i Dziadkom za przekazywanie tradycji przygotowywania palm. Wspólna praca i tłumaczenie dzieciom znaczenia tego symbolu, to najskuteczniejszy sposób na wzbogacanie ich wiedzy o Chrystusie.

Po Mszy o 10.30, tradycyjnie mieliśmy konkurs z nagrodami. Praca i zaangażowanie dzieci zostały nagrodzone.