Chcemy się, sprawdzić. Po co nam papier…

Jest stały repertuar wymówek, dla których pary katolickie nie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego. Doskonale je znamy prawda?

Wolność stała się zniewoleniem

Dopiero z perspektywy czasu zaczynamy dostrzegać wady tego rozwiązania. Szczególnie dla kobiet – skutki życiowe takiego układu potrafią być opłakane. Nieograniczona dostępność kobiet, wbrew obietnicom piewców pełnej wolności, nie stała się dla nich „wyzwoleniem”.

Wręcz przeciwnie, w ten sposób mężczyźni zatracili motywację do rycerskiego trybu życia (poświęcenie i oddanie rodzinie, honor). Jest to dla naszej cywilizacji kulturowa tragedia.

Dorosłemu katolikowi nie trzeba też przypominać, że to grzech ciężki i zagrożenie potępieniem się po śmierci. A więc poważna konsekwencja ostateczna.

Zastanów się przez chwilę

Posłuchaj poniższego kazania, aby się chwilę zastanowić. Zmiana może oznaczać dla Ciebie zupełnie nowe życie. Życzymy Ci tego z całego serca!