Niedziela Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
20 listopada 2016 r.

 1. ROZPOCZYNAMY OSTATNI TYDZIEŃ ROKU LITURGICZNEGO
  – Jeszcze dzisiaj zgromadzimy się na modlitwie wypominkowej na Nieszporach Żałobnych o godz. 17:30. Bóg zapłać za wspólną modlitwę za naszych zmarłych.
  Za tydzień rozpoczniemy czas Adwentu.
 2. W TYM TYGODNIU obchodzić będziemy wspomnienia:
  – PONIEDZIAŁEK – ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
  – WTOREK – świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej,
  – CZWARTEK – Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy.
 3. PONIEDZIAŁEK
  _
  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, połączoną z modlitwą wstawienniczą w poniedziałek bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.
 4. NIEDZIELA (27.11) – DYSTRYBUCJA OPŁATKÓW ŚWIĄTECZNYCH
  W przyszłą niedzielę podamy terminy, w których Panowie z Kościelnej Służby „Semper Fidelis” oraz Siostry, roznosić będą poświęcone opłatki na stół wigilijny.
 5. NIEDZIELA (27.11) – KWESTA
  W przyszłą niedzielę Stowarzyszenie Miłosierdzia kwestować będzie na rzecz najuboższych naszej Parafii.
 6. PODZIĘKOWANIA ZA OPRAWĘ MUZYCZNĄ
  Przy okazji wspomnienia św. Cecylii dziękujemy:
  – panu Adamowi Sadowskiemu
  , naszemu organiście za troskę o kształt muzyki i śpiewów liturgicznych,
  – parafialnemu Chórowi Św. Ojca Pio,
  – Młodzieżowemu Zespołowi Muzycznemu oraz Scholi Dziecięcej.
  Życzymy duchowych owoców i wiele satysfakcji z podejmowanych wysiłków.
 7. REKOLEKCJE PARAFIALNE
  – Rekolekcje parafialne rozpoczniemy w trzecią niedzielę adwentu.
  Poprowadzi je kapłan naszego Zgromadzenia, Ks. Józef Łucyszyn, Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej, Asystent Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
  – Już dzisiaj polecamy dobre ich owoce oraz Rekolekcjonistę modlitwie Parafian.
 8. WYJAZD SYLWESTROWY – OSTATNIE MIEJSCA
  Są jeszcze trzy wolne miejsca na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę z Taize. Szczegółowe informacje i zapisy u Ks. Jakuba Kasprzyka.
 9. REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW NIESAKRAMENTALNYCH
  W gablotach znajdują się informacje – zapraszamy serdecznie!
 10. APEL MOPS SOPOT
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje
  o wrażliwość w okresie jesienno-zimowym na osoby bezdomne, starsze, samotne i wymagające pomocy. Wszystkie osoby w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie w formie schronienia, posiłku i innych niezbędnych potrzeb. Szczegóły znajdują się na plakacie.
 11. Polecamy Gościa Niedzielnego a także parafialną gazetkę Nasz Duch.
 12. Wszystkim Czcigodnym Jubilatom oraz Szanownym Solenizantom składamy serdeczne życzenia oraz zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.
 13. W minionym tygodniu do wieczności odszedł nasz parafianin: śp. Marian Kuczyński, zam. ul. Kolberga 12 C, l. 76. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
 14. Po Mszy świętej zapraszamy do parafialnej kawiarenki.
 15. Przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Na rozpoczynający się tydzień niech Pan Bóg nam błogosławi

Ks. Jerzy Berdychowski CM Proboszcz