Dziękujemy za pomoc, jaką Księża Proboszczowie oraz mieszkańcy Parafii udzielają osobom najbardziej potrzebującym. Jednocześnie zwracamy się z apelem, aby nie wspierać finansowo osób w kryzysie bezdomności oraz żebrzących. Takie postępowanie nie pomaga tym osobom lecz powoduje, że pozostają na ulicy i nie chcą skorzystać z pomocy jaką oferuje Miasto. Skuteczna i odpowiedzialna pomoc to skierowanie osoby potrzebującej do miejsc, gdzie otrzyma profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Sopocki MOPS zapewnia, że wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W sezonie letnim na ulicach Sopotu pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają do naszego miasta z całej Polski licząc na łatwy zarobek. Wyłudzone w ten sposób pieniądze przeznaczają najczęściej na zakup alkohol i innych używek, a tym samym zakłócają spokój. Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia, w tym doświadczających bezdomności czy żebrzących można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy w Sopocie (tel. 58 551 17 10) lub do Straży Miejskiej – tel. 986. Szczegółowe informacje znajdują się w gablotach przy kościele.