Dziesiątego czerwca 2017 roku grupa dzieci przeżywających w tym roku rocznicę I Komunii Świętej, ich rodziny i zaprzyjaźnione osoby udały się wraz z ks. Jakubem do Lichenia.

Była to okazja do złożenia dziękczynienia Panu Bogu, przez ręce Jego Matki, za dar Eucharystii i możliwość przyjmowania Go do swoich serc.

Całą drogę modliliśmy się i śpiewaliśmy. Radosnej atmosfery nie zepsuła nawet kiepska pogoda. Centralnym punktem pielgrzymki była oczywiście Msza Święta. Każdy z nas miał też czas na osobistą modlitwę i refleksję.

Ubogaceni duchowo z uśmiechem na twarzy powróciliśmy do Sopotu, aby być jeszcze bardziej gorliwymi miłośnikami Jezusa i Jego Matki.