Jak z pewnością wszyscy zauważyli – od jesieni przyglądamy się bacznie i powoli zmieniamy wygląd skarpy przy pomniku Jana Pawła II. Z okazji 100 lat objawień w Fatimie teren będzie obsadzony różami papieskimi. Wymaga to wielkiego nakładu pracy i sporo kosztuje. Dlatego oszczędzamy, jak możemy i powoli realizujemy to ambitne zadanie. Chcemy, aby skarpa i pomnik były godną ozdobą kościoła.

Okazało się, że przez ostatnie lata wilgoć ze skarpy wyrządziła szkody murom budynku przylegającego do niej. Musieliśmy więc ratować budynek, a w drugiej kolejności zabieramy się za estetykę.

Zapraszamy do pomocy

Zapraszamy każdą osobę, która chciałaby wesprzeć nasze starania o dobro Parafii. Masz wolny czas? Chcesz zrobić coś dobrego? Chcesz wspomóc nas poprzez zakup potrzebnych narzędzi / materiałów? Zapraszamy serdecznie! Prosimy o kontakt w tej sprawie z ks. Jarosławem Bar.

Dbałość o Dom Pański niech rozpala nasze dusze!