Idzie wiosna. Wykonujemy coraz więcej prac porządkowych. W sobotę (2017.03.25) połączone siły księży, ministrantów i lektorów przeprowadziły udaną akcję czyszczenia poboczy i terenu przy kapliczkach drogi krzyżowej (przy drodze wjazdowej do kościoła). Nagrodą za dobrze wykonaną pracę był grill, a mistrzami ceremonii zostali ks. Jarosław i ks. diakon Paweł.