Krotka relacja ze Słubic

20 maja w Krakowie ks. Paweł Kliszczak przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Tydzień później, 28 maja w Słubicach, rodzinnym mieście księdza Pawła, odbyły się uroczystości prymicyjne.

Byliśmy tam!

Z naszej parafii wybrała się skromna delegacja z ks. Jakubem na czele. W czasie wspólnej modlitwy dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa ks. Pawła oraz jego posługę w naszej parafii (jeszcze jako diakona). Na koniec otrzymaliśmy prymicyjne błogosławieństwo.