WIELKI POST TO MODLITWA

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży

Naukę dla dzieci poprowadził ks. diakon Paweł Kliszczak CM.

Naukę dla młodzieży poprowadził ks. Jakub Kasprzyk CM.