Jesteś Mi potrzebny?

W weekend od 21 do 23 listopada, dzięki ks. Maciejowi, za aprobatą i pomocą ks Proboszcza,  wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ?Wieczernik? przechodziła swoje rekolekcje.

Michał i Agnieszka z Ośrodka Odnowy w Łodzi pomagali nam ?wypłynąć na głębię? i odkrywać misję wspólnoty poprzez głoszone konferencje, świadectwa życia, warsztaty i medytacje.

Zaskoczeniem dla mnie było stwierdzenie, że wielkim dziełem ewangelizacyjnym jest np. ?.uporządkowanie relacji z drugim człowiekiem, a przestrzenią charyzmatyczna są w pierwszym rzędzie moi najbliżsi, sąsiedzi, znajomi, a nie cały świat.

Dobrą nowiną dla nas było zobaczenie, że każdy jest potrzebny Bogu. Nie liczy się tu wiek, wykształcenie, zdrowie, zdolności. Do takiego jakim jestem Bóg mówi: ?Potrzebuję ciebie tu gdzie żyjesz?. Odkrywaliśmy też swoje talenty, na których Bóg chce budować  misję wspólnoty.

To wszystko wyzwoliło w nas wielką radość, entuzjazm. Zobaczyliśmy na nowo jakim darem jest wiara, doświadczenie żywego, działającego pośród nas Boga. Nawet ktoś dzieląc się owocami tych rekolekcji stwierdził, że jest szczęściarzem, że może tego wszystkiego doświadczać we wspólnocie.

                  W niedzielę po Mszy Świętej wyruszyliśmy trójkami, by modlić się za Sopot w różnych miejscach. Ci, którzy nie mogli wędrować modlili się w tym czasie w domu.

Te rekolekcje umocniły w nas zachwyt Bogiem, Jego miłością do każdego z nas i prowadzeniem osobistym i wspólnotowym.

?Jesteśmy piękni, Twoim pięknem Panie?.

Ela

[nggallery id=65]