13Semper Fidelis w naszej parafii

W naszej parafii od samego początku powstania tej służby istnieje grupa licząca obecnie 13 braci. Jest ona jedną z 66 grup działających w diecezji. Opiekunem wspólnoty w naszej Parafii jest ks. proboszcz Łukasz Patoń CM

Zadaniem osób zaangażowanych w Semper Fidelis jest ofiarowywanie swego czasu i swoich sił dla dobra wszystkich wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych.

  • Naszych braci można zauważyć przy organizacji i pilnowaniu porządku podczas uroczystości religijnych, tj. I Komunia Święta, odpust parafialny, procesja Bożego Ciała, procesje fatimskie
  • Poświęcają swój czas również przy innych posługach, np. festynie parafialnym. Panowie z „Semper Fidelis” zbierają składki w niedziele i święta.
  • Gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Berdychowskiego CM, odpowiedzialnego z ramienia parafii.

Stała formacja odbywa się również na spotkaniach dekanalnych i diecezjalnych, a także podczas rekolekcji i dni skupienia.

Dewizą naszego życia jest hasło: „Z Ojcem świętym przez Maryję do Chrystusa„.

Początki Kościelne Służby Mężczyzn Semper Fidelis

Dnia 28 lutego 1987 r. Biskup Gdański Tadeusz Gocłowski powołał (w związku z wizytą Ojca Świętego w Gdańsku na Zaspie) Kościelną Służbę Mężczyzn „Semper Fidelis”. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk w dniu 12 czerwca 1987 r. powiedział:

Żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło tu w Gdańsku, i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla przyszłości ludzkiej pracy. I to nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie.

Jest to dziedzictwo, które pragnie wypełnić Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej.

Dziękujemy Panu Bogu, że w Kościele nie ma bezrobocia. Każdy z nas ma w Nim swoje miejsce. Naszym miejscem jest aktywna działalność w duszpasterstwie. Znaczy to tyle, co być świadkiem Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Niekiedy nie jest to łatwe. Wymaga głębokiej wiary i odwagi, pogłębionej świadomości chrześcijańskiej.