Brat Elia – przesłanie dla Polski

Stygmatyk z Włoch, do Polaków Współcześnie żyjący fenomen, którego nie potrafi wytłumaczyć nauka. Którego starannie przemilczają liberalne, świeckie media. A jednak Bóg działa i przemawia przez niego. Specjalnie dla Ciebie. [...]