Jak odkłamać Inkwizycję?

Kłamstwa i mity o Świętej Inkwizycji Inkwizycja jest jednym z argumentów, których używają przeciwnicy Kościoła. Większość katolików nie potrafi ustosunkować się do tych zarzutów. Z braku wiedzy wierzymy w twierdzenia, [...]