Kłamstwa i mity o Świętej Inkwizycji

Inkwizycja jest jednym z argumentów, których używają przeciwnicy Kościoła. Większość katolików nie potrafi ustosunkować się do tych zarzutów. Z braku wiedzy wierzymy w twierdzenia, które są mitami. To nasza wina, że nie potrafimy się bronić.

Ignorancja nie jest usprawiedliwieniem

My, chrześcijanie jesteśmy powołani do walki. O zbawienie własne i świata. O prawdę!

Dlatego sprawdź, co mówią historycy: inkwizycja nie powstała przypadkiem. Była konsekwencją średniowiecznego światopoglądu i nieodłączoną częścią składową średniowiecznego świata.

Dowiedz się, jak to było

Czy wiesz, że przeciwnicy Kościoła już w XVI w. użyli argumentów dot. inkwizycji w walce z nim?

Przez wieki Europejczycy kształtowali swoje sądy o inkwizycji na podstawie protestanckich broszurek propagandowych. Ich celem było zohydzenie katolicyzmu. Brzmi niepoprawnie politycznie? Chociaż dzisiaj głosimy piękne hasła ekumenizmu, to jednak musimy szukać prawdy o historii.

Bywało, że nawet uczeni brali za dobrą monetę mrożące krew w żyłach świadectwa rzekomych ofiar inkwizycji i na ich podstawie pisali naukowe dzieła!

Zresztą, podobna sytuacja jest do dzisiaj, tyle że w innych tematach (np. w kwestii przypisywania Polakom zbrodni na Żydach). Nic nowego, warsztat manipulatorów nie zmienia się.

W minionych dziesięcioleciach część (pseudo-)naukowców powielała w swych artykułach, książkach, a co gorsza w podręcznikach do historii, mity o inkwizycji. Nic w tym dziwnego, wszak:

  • dopuszczone do głosu elity naukowe z Europy wschodniej z zasady musiały być antykościelne (byli to po prostu współpracownicy komunistów),
  • środowiska uniwersyteckie świata Zachodu były (i są!) w dużej mierze lewicujące. (często byli to równocześnie płatni agenci komunistów), niechętne katolicyzmowi i dlatego nie zainteresowane zobiektywizowaniem obrazu inkwizycji.

Poznaj mity i kłamstwa dotyczące inkwizycji