Co z ludźmi, którzy nie wytrwali w świętości?

Pan Bóg nas nigdy swoją miłością nie zniewala Daje nam całkowitą wolność. Pozwala się odwrócić i wybrać inną drogę. Posłuchaj krótkiej nauki biskupa Grzegorza Rysia.