Nowy Rok to święto

Obchodzona 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym, w związku z tym wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętejpowstrzymać się od wykonywania zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu – przypomina rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Dobra wiadomość – odpust zupełny

Tego dnia możesz też otrzymać odpust zupełny, czyli darowanie całej, przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone, co do winy w sakramencie spowiedzi. To jest ważny element rzeczywistości duchowej, którą znamy z wielu objawień.

Możesz odpust przyjąć za siebie lub uczynić z niego wielki dar dla duszy czyśćcowej (np. kogoś z Twojej rodziny). Co więcej, żaden odpust nie marnuje się, nawet jeżeli wybrana przez Ciebie dusza opuściła już czyściec, Dobry Bóg wykorzysta tę modlitwę na rzecz innych potrzebujących. Więcej na ten dusz czyśćcowych opowie Ci Maria Simma.

Odpust otrzymasz pod warunkami:

  • publiczne odmówienie hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator).
  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu,
  • stan po spowiedzi sakramentalnej i przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich (modlitwa, która wspiera intencje Ojca św., które nosi w swoim sercu; wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach).

Ratuj siebie i Dusze czyśćcowe

Czytaj więcej o możliwości uzyskania Odpustu Zupełnego.