Przygotowanie do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego to zaangażowanie bardzo wielu osób zarówno w okresie całego Wielkiego Postu jak i Triduum Paschalnego.

Osoby, którym pragnę wyrazić szczególną wdzięczność to w pierwszej kolejności Pracownicy Domu Misyjnego i Parafii oraz wszyscy zaangażowani na co dzień w funkcjonowanie naszej wspólnoty: Katarzyna Dąbkowska, Aniela Jabłonowska, Ewa Zwolińska, Patrycja i Sebastian Leniartowie, Anna Mech, Aleksandra i Rafał Bagińscy, Tadeusz Karwowski, Walenty Durek, Krzysztof Groth, Stanisław Gusta, Kazimierz Raszuk, Stanisław Mówiński, Małgorzata i Marian Płoszajowie.

Dziękuję PRACOWNIKOM parafii i Domu Misyjnego za każde wsparcie w działaniach duszpasterskich, administracyjnych oraz porządkowych, zarówno w kościele, w Domu Misyjnym jak i biurze parafialnym.

Panu Organiście Adamowi Sadowskiemu oraz Chórowi dziękuję za piękne przygotowanie i poprowadzenie śpiewów w czasie Triduum Paschalnego!

Bardzo dziękuję Aldonie i Arturowi Kaszubskim, Izabeli Tymińskiej oraz WSZYSTKIM Członkom Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo za przygotowanie świątecznego kiermaszu, aukcji internetowej, za przeprowadzenie akcji Podaruj Święta, przygotowanie palemek na Niedzielę Palmową, a także za dostarczenie do potrzebujących świątecznych paczek żywnościowych i przygotowanie świątecznego posiłku dla 80 osób samotnych i bezdomnych. Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy włączyli się w akcje charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie. Dziękujemy dzieciom i młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas oraz wszystkim wolontariuszom, którzy z ks. Łukaszem Olszewskim CM wspierali zbiórki żywności, rozdawali ulotki, a także tym, którzy pomagali przygotowywać palemki, paczki żywnościowe, upiekli ciasta oraz pomogli przygotować i posprzątać po świątecznym poczęstunku dla Podopiecznych Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób udało się zebrać podczas: kiermaszu przedświątecznego 2312 PLN, rozprowadzania palemek 4038 PLN, licytacji na Facebooku 3970 PLN. Dzięki ofiarom i darom przygotowano ponad 100 paczek dla osób potrzebujących. Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!

Słowa wdzięczności kieruję do Pana Marka Theusa oraz Wszystkich Pracowników sklepu Merkus na Brodwinie oraz do Państwa Elżbiety i Roberta Dominiaków, prowadzących sklep Miro na ul. Kujawskiej. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, przygotowanie świątecznych koszy oraz zbiórkę żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Za piękne dekoracje na czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania dziękuję Pani Dagmarze Chrobak oraz Państwu Justynie i Wojciechowi Reglińskim.

Za wzorowe przygotowanie liturgii dziękuję Ks. Łukaszowi Olszewskiemu CM oraz WSZYSTKIM LEKTOROM i MINISTRANTOM. Dziękuję Panom Grzegorzowi i Jakubowi Pniewskim za ich troskę o systematyczne przekazywanie ogłoszeń i informacji duszpasterskich na parafialnej stronie internetowej.

Dziękuję Siostrom Karmelitankom Misjonarkom Terezjankom, Siostrom Urszulankom Unii Rzymskiej oraz WSZYSTKIM PARAFIANOM za wytrwałą modlitwę, słowa życzeń, życzliwość oraz wsparcie materialne! Dzięki ofiarności CAŁEJ WSPÓLNOTY udało się spłacić nowe konfesjonały, które służyły nam już w czasie spowiedzi przedświątecznych. Komfortu spowiedzi w wyciszonych i zamykanych konfesjonałach doświadczają przede wszystkim osoby starsze, niedosłyszące oraz niepełnosprawne. W tym miejscu dziękuję również Stowarzyszeniu Miłosierdzia, które w duchu wincentyńskiej działalności wobec potrzebujących również włączyło się w finansowanie konfesjonałów!

Bóg zapłać WSZYSTKIM PARAFIANOM i Osobom modlącym się z nami w czasie rekolekcji, Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali i wszystkich Mszy świętych oraz nabożeństw w Okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego! Kolejny raz, bardzo wymownie, wiele osób dało świadectwo swojej głębokiej wiary i zaangażowania w życie Kościoła i parafii!

Księża naszej parafii: Ks. Marian Kapa CM, Krzysztof Łytkowski CM, ks. Łukasz Olszewski CM oraz Ks. Łukasz Sztorc CM wspólną modlitwą, troską o liturgię, dyspozycyjnością, wyrozumiałością oraz konfraterskim wsparciem także pomogli przygotować się do tegorocznej Wielkanocy. Za posługę w czasie Wielkiego Postu, Triduum w parafii oraz u Sióstr Urszulanek w Gdyni-Orłowie, za czas spędzony na rekolekcjach, u chorych, w konfesjonale i w codziennym duszpasterskim posługiwaniu SERDECZNIE WAM DZIĘKUJĘ! Księdzu prof. Waldemarowi Rakocemu CM dziękuję za przewodniczenie Liturgii Wigilii Paschalnej oraz za wygłoszenie kazań w Niedzielę Zmartwychwstania.

DRODZY KONFRATRZY, DRODZY PARAFIANIE I WSZYSCY ZWIĄZANI Z NASZĄ PARAFIĄ!

Niech Bóg wynagrodzi każdą Waszą dobroć, życzliwość i wsparcie okazane wspólnocie naszej parafii, która DZIĘKI WAM ŻYJE! Niech Zmartwychwstały Chrystus obficie Wam błogosławi! SZCZĘŚĆ WAM BOŻE!