Czy wiesz, że Rosjanie i ich „podwykonawcy” deportowali i zabili setki tysięcy Polaków?

Ta prawda nie jest znana młodszemu pokoleniu. Nawet władze Polski przez lata nie były zainteresowane przypominaniem o zbrodniach sowieckich. W końcu ogromna część dzisiejszej „elity” ma korzenie postsowieckie.

80 lat temu ZSRS przeprowadził drugą z czterech masowych deportacji Polaków

Setki tysięcy wywiezionych, niezliczone morderstwa, demoniczne wręcz okrucieństwo i obojętność.Cywilizacja turańska (rosyjska kultura to dziedzictwo mongolskie, to nie jest cywilizacja podobna naszej!) pokazała swoją twarz. Pisał o tym nieoceniony Feliks Koneczny.

Sowieci działali szybko i bezwzględnie. Wiedzieli, że naród bez oświeconej elity staje się tylko ludnością zamieszkującą swój teren

Przykład z historii? Czesi, którzy przegrali bitwę pod Białą Górą (1620 r.). Niemieckojęzyczni Habsburgowie rozpoczęli szerokie represje czeskiej elity. Odmówiono Czechom ich własnego kraju (tak, jak później Polsce). Naród prawie się zniemczył! 200 lat trwało wychodzenie Czechów z kryzysu tożsamości narodowej.

Jak było z represjami wobec Polaków?

Rosjanie chcieli powtórzyć ten sam scenariusz, który stosowali wobec Polski od setek lat. Plan jest zawsze ten sam i jest szalenie prosty:

? Wyniszczenie najbardziej światłej części narodu.
? Wynarodowienie polskich ziem.
? Niewolnicza eksploatacja ludzi, którzy pozostali przy życiu
.

Przeczytaj o deportacjach Polaków na stronie dzieje.pl


Masowe morderstwo na Polakach w Katyniu

W tym roku mija także 80-lat od rozstrzelania przez Rosjan i ich współpracowników 21.000 polskich jeńców wojennych.

Ta prawda była ukrywana przez cały okres trwania PRL. Ta prawda jest do dzisiaj niewygodna dla Rosji i jej postkomunistycznych współpracowników w Polsce.

Lektura obowiązkowa, abyśmy wiedzieli kim jesteśmy. I czego wymaga służba Ojczyźnie.