Czy pamiętasz, jaki mamy teraz czas? Modlitwa, jałmużna i post! W każdą niedzielę Wielkiego Postu, o 17.15, zapraszamy do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali.

To Nabożeństwo jest polską tradycją i powstało w 1707 r. z inicjatywy Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Dowiesz się, skąd wzięło się to Nabożeństwo Gorzki Żali i skorzystaj z tekstu modlitwy.