Dnia 21 maja 2021 r. zmarł w 62. roku życia i 32. roku kapłaństwa,
zaopatrzony świętymi sakramentami, śp. Ks. Zbigniew Zachara, kapelan szpitala św.
Wojciecha, pomagający duszpastersko w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-
Zaspie.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Tadeusza Wojdy SAC odbędą się w środę, 26 maja br. o godz. 10.00 w kościele
parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie. Pogrzeb odbędzie się na
Cmentarzu „Lostowice” w grobowcu kapłanów gdańskich (procesja od bramy).
W przededniu, we wtorek 25 maja br. o godz. 17:00 nastąpi wprowadzenie
trumny do kościoła parafialnego pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie
i modlitwa różańcowa, o godz. 18.00 nabożeństwo majowe, o godz. 18.30 Msza
Święta z udziałem kapłanów z dekanatu i kapłanów współpracowników,
a o godz. 20:00 Msza Święta z udziałem kapłanów z rocznika święceń
zakończona Apelem Jasnogórskim.
Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych śp. Ks. Zbigniewa
Zachary polecamy Go Miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach.

Requiescat in pace!

/-/ Ks. Piotr Przyborek
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego