Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30 września. To obowiązkowe badanie, które raz na 10 lat przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

Skoro badanie jest obowiązkowe, oznacza to, że wszyscy musimy wziąć w nim udział. To obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Najlepiej spisać się samodzielnie przez internet, to preferowana forma. Wystarczy wejść na stronę Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i wypełnić formularz spisowy. W przypadku braku takiej możliwości można odwiedzić najbliższy urząd gminy, gdzie będzie przygotowany punkt spisowy. Można też zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Może się tez zdarzyć, że rachmistrz spisowy odwiedzi Państwa w domu.

Nie trzeba obawiać się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

– Zachęcam do udziału w spisie powszechnym, niech będzie to wyraz naszej obywatelskiej postawy – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dane, których dostarcza spis, to nie tylko ważne narzędzie statystyczne, ale również punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji, które dotycząc nas wszystkich. 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Jego wyniki pozwalają odpowiadać na potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Przedsiębiorcy wykorzystują dane spisowe do tworzenia biznesplanów oraz do pozyskania środków z funduszy europejskich.

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby ludności określonej podczas spisu.

W spisie pozyskujemy też dane w zakresie narodowości, przynależności do wspólnoty etnicznej, a także o ludności posługującej się językiem regionalnym (w naszym województwie głównie językiem kaszubskim). Dzięki temu możemy lepiej poznać sytuację mniejszości narodowej lub etnicznej w swoim regionie. Dane te mają wpływ na możliwość pozyskania dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Innym przykładem jest finansowanie nauki języka kaszubskiego w szkołach. Informacje ze spisu decydują też o możliwości dwujęzycznego nazewnictwa geograficznego czy ustanowienia języka pomocniczego.

Spis powszechny jest też badaniem, które dostarcza najpełniejszych informacji odnośnie niepełnosprawności. Dane te są brane pod uwagę przy podziale środków z PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych.

Chcesz się spisać? Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco.

źródło: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8908/narodowy-spis-powszechny-najlepiej-spisac-sie-samodzielnie