Bez modlitwy nie ma wiary

Ta prawda jest doświadczeniem, ale też pochodzi z objawień. Gdy przestaniesz się modlić, poświęcać czas Bogu – Twoja wiara niezawodnie zaniknie.

Tymczasem Pan Jezus nieustannie troszczy się o najważniejszą rzecz w życiu człowieka – zbawienie. Przemawia do nas przez ludzi, wydarzenia, cuda, Pismo Święte.

Jak się modlić?

Za każdą minutę żarliwej modlitwy Pan Bóg chce nam wynagrodzić po tysiąckroć. To najważniejszy czas w naszym życiu. Posłucha, co mówi o modtliwie ks. Mieczysław Piotrowski TChr.