Czy Twoja wiara jest prawdziwa?

Posłuchaj kazania ks. Sławomira Kostrzewy, aby przemyśleć i zrozumieć wiele spraw. To ważne, ponieważ „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27).