Zapraszamy do oglądania i słuchania rekolekcji: O Miłosierdziu po męsku, które wygłosili:

  • bp. Grzegorz Ryś – którego nawet nie trzeba przedstawiać. Ale trzeba wysłuchać!
  • Donald Turbitt – amerykański katolicki lider świecki pochodzenia irlandzkiego, mąż, ojciec i dziadek oraz biznesmenem przez ponad 30 lat. Przez dwadzieścia jeden lat służył w straży pożarnej Providence – Rhode Island, później przez 30 lat prowadził własny biznes. On i jego żona Pat mają troje dzieci i trzynaścioro wnucząt i prawnuka.

Plakat rekolekcji - o Miłosierdziu po męsku