Krótkie wyjaśnienie w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa

Czy wierni w kościołach muszą zasłaniać usta i nos?
Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią (np. w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.

Czy duchowny powinien spowiadać w maseczce?
Dla bezpieczeństwa należy korzystać z maseczek podczas sprawowania sakramentu pokuty.

Jak przyjmować Komunię Świętą kiedy mam na sobie maseczkę?
Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii Świętej w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski.

Czy osoby usługujące do liturgii muszą zasłaniać twarz?
Obowiązek zasłaniania ust oraz nosa dotyczy osób posługujących (ministrantów, lektorów), którzy znajdują się podczas liturgii w prezbiterium.

Czy duchowny ma przyjmować interesantów w maseczce?
Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy także duchownego podczas przyjmowania interesantów w kancelarii parafialnej bądź zakrystii.

Kto jest zwolniony z zasłaniania nosa i ust podczas liturgii i nabożeństw?
Z obowiązku zasłonięcia ust i nosa w czasie liturgii zwolniony jest tylko celebrans/celebransi ją sprawujący (podczas jej trwania).
Zwolnienie to nie obowiązuje duchownego udającego się do kościoła bądź wracającego z niego, korzystającego w tym czasie z przestrzeni publicznej (drogi, chodnika, placu kościelnego).