UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
12 kwietnia 2020

Drodzy Siostry i Bracia!

W tegorocznych życzeniach świątecznych pragniemy zwrócić się do Was najpierw Słowami z Ewangelii wg św. Łukasza:

…a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do Nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na Moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. (Łk 24,36-40)

Tegoroczne Święta Wielkanocne przebiegają zupełnie inaczej niż każdego roku. Naznaczone są doświadczeniem pandemii, a wraz z nią różnymi ograniczeniami. To czas dla wszystkich bardzo trudny. Dziś wiele osób przeżywa świąteczne liturgie jedynie za pośrednictwem mediów. Wszystko to sprzyja refleksji nad naszym życiem, nad naszymi powołaniami, ale także nad naszym przemijaniem. Od nas zależy to, jak przeżywamy czas Paschy Jezusa Chrystusa.

Pragnę życzyć Wam głębokiej wiary w obecność Jezusa pośród nas. On przychodzi do nas, kiedy rozmawiamy o tym wszystkim, co się wydarzyło i mówi do nas: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na Moje ręce i nogi: to Ja jestem.

Jezus nigdy nas nie opuszcza, On zna nasze bóle i cierpienia. Powierzmy Mu więc nasze życie, nasze lęki i obawy, nasze troski i nadzieje. A Maryja, Matka Zmartwychwstałego Chrystusa niech otacza Was miłością swojego Niepokalanego Serca.

Z serca Wam dziękujemy, za modlitwę, którą podejmujecie codziennie w Waszych domach, za chwile spędzone w duchowej łączności z Kościołem. Są pośród Was lekarki i lekarze, pielęgniarki, ratownicy, i wiele osób, które podejmują wysiłek na pierwszej linii frontu w szpitalach i ośrodkach zdrowia – szczególnie o Was pamiętamy!

Z serca Wam błogosławimy i dziękujemy, że jesteście!
Księża Misjonarze – Wasi Duszpasterze

1. W Niedzielę Zmartwychwstania oraz Poniedziałek Wielkanocny, na kanale YouTube: misjonarzesopot, transmitować będziemy Msze św. z naszej parafialnej świątyni.

2. Od Uroczystości Zmartwychwstania, przez cały okres wielkanocny, zamiast Anioł Pański, odmawia się modlitwę Królowo Nieba. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną.

3. Wyrażam ogromną wdzięczność WSZYSTKIM, którzy pomogli przygotować się naszej wspólnocie parafialnej na Triduum Paschalne i tegoroczne Święta Wielkanocne. Dziękuję najpierw tym, dzięki którym docierają do nas przez Internet wszystkie informacje i transmisje: Panu Grzegorzowi Pniewskiemu, Panu Marcinowi Kulwasowi oraz Lektorom: Aleksandrowi i Pawłowi Szczeparom, Antoniemu Rucińskiemu, Przemysławowi Kulwasowi i Marcinowi Pniewskiemu.

4. Dziękuję Pracownikom Domu Misyjnego i Parafii – Paniom: Katarzynie Dąbkowskiej, Małgorzacie Płoszaj, Anieli Jabłonowskiej, Ewie Zwolińskiej, Patrycji Walkiewicz, Annie Mech, oraz Panom: Tadeuszowi Karwowskiemu, Piotrowi Ostojskiemu i Adamowi Sadowskiemu; Panu Organiście szczególnie dziękuję za piękne prowadzenie i przygotowanie śpiewów w czasie Triduum. Dziękuję WSZYSTKIM PRACOWNIKOM za każde wsparcie w działaniach duszpasterskich, administracyjnych oraz porządkowych, zarówno w kościele, w Domu Misyjnym jak i biurze parafialnym.

5. Za piękną dekorację na czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania dziękuję Paniom Dagmarze i Justynie Chrobak.

6. Słowa wdzięczności kieruję do Właścicieli oraz Pracowników firmy Merkus, do Państwa Jerzego i Jolanty Nowaków oraz wszystkich, którzy wsparli naszą wspólnotę kapłańską produktami żywnościowymi.

7. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za wytrwałą modlitwę, słowa życzeń, życzliwość i wsparcie materialne!

8. Dziękuję WSZYSTKIM PARAFIANOM i Osobom modlącym się z nami w czasie rekolekcji, nabożeństw i Mszy świętych! Dla nas, Waszych duszpasterzy, świadectwo Waszej wiary znaczy ogromnie dużo!

9. Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA MIŁOSIERDZIA Św. Wincentego a Paulo za zorganizowanie świątecznej pomocy dla bezdomnych i potrzebujących wsparcia materialnego. Dziękuję też wszystkim DARCZYŃCOM Stowarzyszenia.

10. Na zakończenie serdecznie DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KSIĘŻOM naszej parafii: ks. Tadeuszowi Lubelskiemu, ks. Cezaremu Kokocińskiemu, Ks. Krzysztofowi Łytkowskiemu i ks. Łukaszowi Olszewskiemu, kl. Jakubowi Pikorowi – za wspólną modlitwę, troskę o liturgię, posługę u Sióstr Urszulanek w czasie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, za dyspozycyjność, wyrozumiałość i każde konfraterskie wsparcie! Księdzu Łukaszowi dziękuję bardzo za przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji oraz wszystkich internetowych transmisji! Bóg Wam zapłać!

Ks. Łukasz Patoń CM – proboszcz

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam, naszym rodzinom, parafii i naszej Kochanej Ojczyźnie – Polsce!