UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia!

Podczas Eucharystii najwyraźniej uświadamiamy sobie, że śmierć, to ostatecznie przeszłość. Tylko   On – Bóg jest zawsze. Zatem …utrapienia tego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi. (Rz 8, 12).

Dzisiaj kierujemy nasze myśli ku Zmartwychwstaniu, ku ostatecznemu przyjściu Chrystusa na końcu dziejów. Dlatego życzmy sobie potrzeby autentycznego świadectwa i odwagi świadczenia, że „Pan zmartwychwstał”.

Niech świętowanie tajemnic paschalnych będzie dla nas mimo wszystkich trudności radosne. Wszystkim Parafianom i sympatykom naszej parafii życzymy takiego spotkania ze Zmartwychwstałym, o którym już nigdy nie będzie można zapomnieć. Niech Zmartwychwstały pozwoli każdemu unieść jego życiowy krzyż i zaprowadzi nas wszystkich do chwały nieba.

Złączeni w adoracji Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana

Z serca Wam błogosławimy i dziękujemy, że jesteście!

Księża Misjonarze – Wasi Duszpasterze

1. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. odprawimy o 9.00, 10.30 (transmisja na kanale YouTube: misjonarzesopot), 12.00, 16.00 i 18.00. 

2. W Poniedziałek wielkanocny Msze św. o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00.

3. Od Uroczystości Zmartwychwstania, przez cały okres wielkanocny, zamiast Anioł Pański, odmawia się modlitwę Królowo Nieba. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną.

4. Stowarzyszenie Miłosierdzia z racji pierwszej niedzieli miesiąca kwestuje dzisiaj na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, swój dyżur pełni również Koło Radia Maryja.

5. Niedziela Miłosierdzia, 11. kwietnia, będzie drugą w miesiącu – taca tego dnia będzie inwestycyjna. Serdecznie DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy w duchu odpowiedzialności za parafię wspierają materialnie naszą wspólnotę ofiarami składanymi w kościele i wpłacanymi na konto.

6. Zachęcamy do zapoznania się ze słowami pozdrowień i życzeń, które kieruje do nas Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda SAC na święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Wyrażamy ogromną wdzięczność WSZYSTKIM, którzy pomogli przygotować się naszej wspólnocie parafialnej na Triduum Paschalne i tegoroczne Święta Wielkanocne. 

Dziękujemy tym, dzięki którym docierają do nas przez Internet wszystkie informacje i transmisje: Panu Grzegorzowi Pniewskiemu, Panu Marcinowi Kulwasowi, WSZYSTKIM Lektorom, a wśród nich szczególnie  Aleksandrowi i Pawłowi Szczeparom oraz Jakubowi Pniewskiemu.

Za wzorowe przygotowanie liturgii dziękujemy WSZYSTKIM MINISTRANTOM i LEKTOROM.

Dziękujemy Pracownikom Domu Misyjnego i Parafii – Paniom: Katarzynie Dąbkowskiej, Małgorzacie Płoszaj, Anieli Jabłonowskiej, Ewie Zwolińskiej, Patrycji Walkiewicz, Annie Mech, oraz Panom: Tadeuszowi Karwowskiemu, Piotrowi Ostojskiemu, Adamowi SadowskiemuPanom z Semper Fidelis.

Panu Organiście oraz Państwu Katarzynie i Stanisławowi Kryckim dziękujemy za prowadzenie i przygotowanie śpiewów w czasie Triduum.

Dziękujemy WSZYSTKIM PRACOWNIKOM parafii i Domu Misyjnego za każde wsparcie w działaniach duszpasterskich, administracyjnych oraz porządkowych, zarówno w kościele, w Domu Misyjnym jak i biurze parafialnym.

Za piękne dekoracje na czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania dziękujmy Paniom Dagmarze i Justynie Chrobak.

Panom Karolowi Frankiewiczowi i Henrykowi Chrobakowi dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie prac porządkowych, a szczególnie za wymycie całej kostki na placu przy kościele.

Słowa wdzięczności kieruję do Właścicieli oraz Pracowników firmy Merkus na Brodwinie, do Państwa Jerzego i Jolanty NowakówPaństwa Elżbiety i Roberta Dominiaków, prowadzącym sklep „Miro” na ul. Kujawskiej, za ogromną bezinteresowną pomoc, przygotowanie świątecznych koszy i zbiórkę żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Bardzo dziękujemy Wszystkim Członkom Stowarzyszenia MiłosierdziaSiostrom Karmelitankom Misjonarkom Terezjankom za przygotowanie świątecznego kiermaszu, aukcji internetowej, za przeprowadzenie akcji „Podaruj Święta” oraz za przygotowanie i dostarczenie do potrzebujących paczek świątecznych.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM za wytrwałą modlitwę, słowa życzeń, życzliwość oraz wsparcie materialne!

Dziękujemy WSZYSTKIM PARAFIANOM i Osobom modlącym się z nami w czasie rekolekcji, nabożeństw i Mszy świętych w Okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego! Dla nas, Waszych duszpasterzy, jest to bardzo wymowne świadectwo wiary!

Na zakończenie serdecznie DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KSIĘŻOM naszej parafii: ks. Tadeuszowi Lubelskiemu, ks. Cezaremu Kokocińskiemu – szczególnie za przygotowanie i wygłoszenie kazań pasyjnych oraz posługę w czasie Triduum u Sióstr Urszulanek, Ks. Krzysztofowi Łytkowskiemuks. Łukaszowi Olszewskiemu – szczególnie za czuwanie nad pięknem liturgii, przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji i transmisji internetowych. Wszystkim Kapłanom naszego domu dziękuję za wspólną modlitwę, troskę o liturgię, za dyspozycyjność, wyrozumiałość i każde konfraterskie wsparcie! Bóg Wam zapłać!

Ks. Łukasz Patoń CM – proboszcz

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam, naszym rodzinom, 

parafii i naszej Kochanej Ojczyźnie – Polsce!