W okresie wakacyjnym turystyczne miejscowości przyciągają nie tylko zwiedzających.

Na ulicach miast pojawiają się również osoby, które zajmują się żebraniem, licząc na łatwy zarobek od turystów.

Część z tych osób w sposób nachalny domaga się datków, zaczepiając przechodniów na ulicy, czy nagabując osoby, które przebywają w ogródkach gastronomicznych.

Wśród nich czasem pojawiają się dzieci. Wykorzystywanie osób nieletnich do żebrania stanowi szczególną formę przemocy wobec najmłodszych.

Żadna osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy, nie musi żebrać na ulicy!

Każda osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji, może liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

 • Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać.
 • Żadna osoba nie musi żebrać na jedzenie.
 • Pracownicy socjalni, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe są przygotowane do udzielania osobom potrzebującym niezbędnej pomocy.

Dając pieniądze nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać z pomocy jaką oferuje Miasto.

Najskuteczniejszą i właściwą formą pomocy jest skierowanie do miejsc, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać kompleksowe wsparcie.

Jednorazowy datek nie zmieni sytuacji osoby żebrzącej.

Aby osoba, która przebywa na ulicy zmieniła swoją sytuację, potrzebna jest długofalowa pomoc specjalistów.

Czasem niezbędna jest terapia, która pomoże np. wyjść z nałogu alkoholowego.

Osoby, które żebrzą na ulicy, najczęściej liczą na łatwy i szybki zarobek, wykorzystują współczucie ludzi i żerują na emocjach.

Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wspiera również w wyjściu z bezdomności.

Każda osoba, która potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni.

Sopocki MOPS, służby miejskie, a także organizacje pozarządowe są przygotowane do wspierania osób, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych.

Miejsca, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać wsparcie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Pracy Socjalnej,
  al. Niepodległości 759 a, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, tel. 58 551 17 10. (Pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby).
 • Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778;
  • jadłodajnia: poniedziałek – niedziela: 12.00 – 13.00;
  • Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00 – 11.00, mężczyźni: poniedziałek i czwartek, kobiety: wtorek.
 • Miejsce nocnego pobytu (ogrzewalnia), bez skierowania, w godz. 20.00 – 8.00, Gdańsk, ul. Mostowa 1 A.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby:

 • Straż Miejska – tel. 986,
 • Policja – tel. 997 lub 112,
 • MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10.