Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu
04.03.2018 r.

 1. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki
  – dla dorosłych  o godz. 8:30 i 17:30,
  – dla dzieci  o godz. 16:30
  – dla młodzieży oraz pracujących do późna o godz. 19:30.
  Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17:00.
 2. REKOLEKCJE
  Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne
  dla dzieci i młodzieży.
  – Poprowadzi je kapłan naszego Zgromadzenia Ks. Maciej Musielak pracujący obecnie w  parafii Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.
  – To ważne wydarzenie polecamy również uwadze Rodziców.
 3. Spotkania rekolekcyjne dla dzieci
  – odbywać się będą w poniedziałek, wtorek i środę
  – dla klas od I do III  o godz. 9:00,
  – dla klas od IV do VII o godz. 10:30.
 4. Spotkania rekolekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz studentów po dzisiejszym rozpoczęciu na Mszy świętej o godz. 19:30 odbywać się będą od poniedziałku do środy o godz. 19:30.
 5. Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych rozpoczną się na wszystkich Mszach świętych w przyszłą niedzielę.
  – Poprowadzi je kapłan naszego Zgromadzenia ks. Sławomir Bar, pracujący obecnie w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.
  Rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych polecamy modlitwie parafian.
 6. JAŁMUŻNA – SKARBONKI WIELKOPOSTNE
  W dalszym ciągu zachęcamy do zabrania ze sobą rodzinnych skarbonek Caritas na jałmużnę wielkopostną, która posłuży jako pomoc ubogim chorym.
  – Skarbonki wystawione są z tyłu Kościoła i w kaplicy Batki Bożej.
 7. Msza święta Kościoła Domowego Archidiecezji Gdańskiej zostanie odprawiona w naszym kościele jutro o godz. 19:15.
 8. Próby chóru parafialnego przygotowujące do Triduum Paschalnego, odbywają się w środy i czwartki po Mszy świętej wieczornej.
  Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież jak i dorosłych.
 9. Msza święta w intencji Misji, Misjonarzy i Misjonarek oraz wspierających działalność misyjną a także w intencji Koła Misyjnego zostanie odprawiona  w piątek o godz. 18:00. Po Mszy świętej odbędzie się spotkanie Koła Misyjnego.
 10. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołem na rzecz najuboższych naszej parafii. Bóg zapłać Stowarzyszeniu Miłosierdzia, które przeprowadza te kwestę.
 11. Stowarzyszenie Miłosierdzia przygotowuje akcję wydawania obiadów najuboższym z naszej parafii, osobom starszym.
  – W związku z tym prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tej pomocy.
  – Można to uczynić w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę od godz. 17:00 do 19:00.
 12. Skarbona na ofiary na kwiaty do Bożego Grobu umieszczona jest przy kaplicy Matki Bożej oraz z tyłu kościoła. Bóg zapłać za każde wsparcie przygotowań naszej świątyni, jej dekoracji na najważniejsze święta chrześcijańskie.
 13. W przyszłą niedzielę, jako drugą miesiąca taca przeznaczona będzie na zwiększone opłaty za gaz i energię elektryczną oraz bieżące utrzymanie naszej świątyni.
 14. Polecamy cotygodniową prasę katolicką, w tym Gościa Niedzielnego, a także  parafialną gazetkę „Nasz Duch”. W Missio dyżuruje dzisiaj Koło Przyjaciół Radia Maryja.
 15. W kaplicy Miłosierdzia wystawiony jest kosz na świąteczne dary dla ubogich. Będziemy wdzięczni za składanie produktów długoterminowych.
 16. Wszystkim Czcigodnym Jubilatom oraz Szanownym Solenizantom składamy serdeczne życzenia oraz zapewniamy o  pamięci w modlitwie.
 17. Po Mszy świętej zapraszamy do parafialnej kawiarenki.

 Na rozpoczynający się nowy tydzień niech Pan Bóg nam błogosławi.

Ks. Jerzy Berdychowski CM   Proboszcz