Najwyższy uniżył się dla nas

Czy zadajesz sobie pytanie dlaczego narodzenie Jezusa, w skrajnym ubóstwie stajni betlejemskiej, a także Jego życie, nauczanie, śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie, mają decydujące znaczenie dla każdego człowieka i dla całej ludzkości?

Co jest główną treścią obchodów Świąt Bożego Narodzenia?

Odpowiedzi szukaj w tekście „Po co Bóg stał się człowiekiem?” autorstwa ks. Mieczysława Piotrowskiego.