WYRAŻAMY OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY POMOGLI W PRZYGOTOWANIACH DO GODNEGO PRZEŻYCIA TEGOROCZNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Panom: Tadeuszowi Karwowskiemu – kościelnemu, wszystkim Panom z Semper Fidelis: Stanisławowi Guście, Kazimierzowi Raszukowi, Stanisławowi Mówińskiemu, Tadeuszowi Narlochowi, Walentemu Durkowi, Juliuszowi Ostojskiemu, Robertowi Dominiakowi. Dziękujemy za obecność i modlitwę, a także za roznoszenie opłatków, przygotowanie szopki oraz wszystkich świątecznych dekoracji. 

Wyrażamy wdzięczność Siostrom Karmelitankom za pomoc w dostarczeniu do rodzin naszej parafii opłatków na wigilijne stoły. Siostrom dziękujemy też za pracę na rzecz Stowarzyszenia Miłosierdzia. 

Dziękujemy naszemu organiście, Panu Adamowi Sadowskiemu, za harmonijną oprawę muzyczną w czasie Adwentu i Świąt.

Paniom: Dagmarze Chrobak i Justynie Chrobak dziękujemy za przygotowanie pięknej adwentowej i świątecznej dekoracji w kościele. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do Służby Liturgicznej – za troskę o piękno liturgii, pomoc w roznoszeniu opłatków, transporcie choinek oraz świątecznym dekorowaniu świątyni! 

Bardzo dziękujemy Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Miłosierdzia za piękny świąteczny kiermasz, aukcję internetową, za przeprowadzenie akcji „Podaruj Święta” oraz za przygotowanie wigilii dla ubogich i materialne wsparcie osób potrzebujących pomocy. Za Wasz czas, który regularnie, każdego tygodnia, poświęcacie, żeby wielu w naszej parafii żyło się lżej serdecznie Wam dziękujemy!

Paniom pracującym w Domu Misyjnym – Anieli Jabłonowskiej, Ewie Zwolińskiej, Patrycji Walkiewicz, Annie Mech – dziękujemy za przygotowanie posiłków i utrzymanie w czystości Domu Misyjnego oraz kościoła. Paniom pracującym w biurze parafialnym: Katarzynie Dąbkowskiej i Małgorzacie Płoszaj dziękujemy za uporządkowanie przed świętami wszystkich spraw księgowych i urzędowych.

Dziękujemy Panu Markowi Theusowi oraz WSZYSTKIM pracownikom sklepu „Merkus” na Brodwinie, a także Państwu Elżbiecie i Robertowi Dominiakom, prowadzącym sklep „Miro” na ul. Kujawskiej, za bezinteresowną pomoc, przygotowanie świątecznych koszy i zbiórkę żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Bardzo dziękujemy Państwu Jolancie i Jerzemu Nowakom oraz Pracownikom cukierni „Janina” przy ul. Wejherowskiej, za całoroczne, a szczególnie przedświąteczne wsparcie kawiarenki, Stowarzyszenia Miłosierdzia i naszej domowej wspólnoty.

Dziękujemy CAŁEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ za zaangażowanie się w adwentowe wydarzenia, przygotowujące nas na Boże Narodzenie – za udział w Roratach, za Wasz udział w Triduum przed Rozpoczęciem Nowenny związanej z 200 rocznicą Objawień Cudownego Medalika, za wspólną modlitwę, ale również za Wasze wsparcie materialne i każdą troskę o utrzymanie naszej parafialnej świątyni! 

W imieniu swoim i Parafian dziękuję wszystkim Kapłanom naszej parafii – za tworzenie wspólnoty na modlitwie i w codziennej duszpasterskiej pracy. 

Narodził się nam zapowiedziany, nawiedził nas tęsknie oczekiwany!

Pan zstąpił z nieba, by przejść z nami etap życia 

i osobiście zaprosić nas do pełnego zjednoczenia z Nim w miłości.

Życzymy Wam, Drodzy Parafianie, zachwytu nad wielkością Bożej miłości

ukrytej w pokorze Dzieciątka Jezus.

Niech dary: pokoju, nadziei i wiary wypełnią Wasze serca, Wasze otoczenie,

i niech pomagają Wam w przyszłość spoglądać z optymizmem i pewnością,

że ponad wszystkimi niepokojami świata jest ON:

PAN ŻYCIA DAJĄCY TRWAŁY POKÓJ,

PRZEDZIWNY DORADCA,

BÓG MOCNY,

MIŁUJĄCY CZŁOWIEKA!

Dziękujemy bardzo za Wasze życzenia i za to, że jesteście z nami!

Pozdrawiamy Was, Drodzy Parafianie i WSZYSCY modlący się w naszej świątyni

i zapewniamy o naszej serdecznej i modlitewnej pamięci!

Wasi Duszpasterze
Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo