Wyrażam ogromną wdzięczność WSZYSTKIM, którzy pomogli przygotować się naszej wspólnocie parafialnej na Triduum Paschalne i tegoroczne Święta Wielkanocne.

Bardzo dziękuję Panu Arturowi Kaszubskiemu i Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Miłosierdzia oraz Siostrom Karmelitankom Misjonarkom Terezjankom – za przygotowanie świątecznego kiermaszu, aukcji internetowej, za przeprowadzenie akcji Podaruj Święta, przygotowanie palemek na Niedzielę Palmową, a także za dostarczenie do potrzebujących świątecznych paczek żywnościowych i przygotowanie świątecznego posiłku dla Podopiecznych Stowarzyszenia Miłosierdzia. Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy włączyli się w akcje charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób udało sięzebrać podczas: kiermaszu: 5110 PLN, rozprowadzania palemek: 2800 PLN, licytacji na Facebooku: 4827 PLN, kwesty w minionym tygodniu: 1648,69 PLN. Serdecznie DZIĘKUJEMY!

Dziękuję Pracownikom Domu Misyjnego i ParafiiPaniom: Katarzynie Dąbkowskiej, Anieli Jabłonowskiej, Ewie Zwolińskiej, Patrycji Walkiewicz, Annie Mech, Aleksandrze Bagińskiej, Państwu Małgorzacie i Marianowi Płoszajom oraz Panom: Tadeuszowi Karwowskiemu, Piotrowi Ostojskiemu, Adamowi Sadowskiemu oraz Panom z Semper Fidelis: Stanisławowi Guście, Walentemu Durkowi, Kazimierzowi Raszukowi i Stanisławowi Mówińskiemu.

Panu Organiście Adamowi Sadowskiemu oraz Chórowi dziękuję za piękne przygotowanie i poprowadzenie śpiewów w czasie Triduum Paschalnego.

Dziękuję PRACOWNIKOM parafii i Domu Misyjnego za każde wsparcie w działaniach duszpasterskich, administracyjnych oraz porządkowych, zarówno w kościele, w Domu Misyjnym jak i biurze parafialnym.

Za piękne dekoracje na czas Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania dziękuję Pani Dagmarze Chrobak oraz Państwu Justynie i Wojciechowi Reglińskim.

Słowa wdzięczności kieruję do Pana Marka Theusa oraz Wszystkich Pracowników sklepu Merkus na Brodwinie oraz do Państwa Elżbiety i Roberta Dominiaków, prowadzących sklep Miro na ul. Kujawskiej: za bezinteresowną pomoc, przygotowanie świątecznych koszy i zbiórkę żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Za wzorowe przygotowanie liturgii dziękuję Ks. Łukaszowi Olszewskiemu CM oraz WSZYSTKIM LEKTOROM i MINISTRANTOM. Dziękuję Panom Grzegorzowi i Jakubowi Pniewskim za ich troskę o systematyczne przekazywanie ogłoszeń i informacji duszpasterskich na parafialnej stronie internetowej.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za wytrwałą modlitwę, słowa życzeń, życzliwość oraz wsparcie materialne!

Bóg zapłać WSZYSTKIM PARAFIANOM i Osobom modlącym się z nami w czasie rekolekcji, nabożeństw i Mszy świętych w Okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego! Kolejny raz, bardzo wymownie, wiele osób dało świadectwo swojej głębokiej wiary!

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KSIĘŻOM naszej parafii: Ks. Krzysztofowi Łytkowskiemu CM, ks. Łukaszowi Olszewskiemu CM oraz Ks. Łukaszowi Sztorcowi CM. Wszystkim Księżom naszego domu dziękuję za wspólną modlitwę, troskę o liturgię, za dyspozycyjność, wyrozumiałość i każde konfraterskie wsparcie! Ks. Łukaszowi Sztorcowi CM szczególnie dziękuję za przygotowanie i wygłoszenie tegorocznych kazań pasyjnych oraz posługę w czasie Triduum u Sióstr Urszulanek w Gdynii-Orłowie. Bóg Wam zapłać!

DRODZY PARAFIANIE I WSZYSCY ZWIĄZANI Z NASZĄ ŚWIĄTYNIĄ I PARAFIĄ!

Niech Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i radość wypływająca ze zwycięstwa życia nad śmiercią, wiary nad zwątpieniem, nadziei nad rozpaczą i miłości nad cierpieniem przyniesie Wam wszystkim upragniony pokój serca oraz obudzi w Was wszystkich pragnienie życia razem z Chrystusem! SZCZĘŚĆ WAM BOŻE!

Ks. Łukasz Patoń CM
proboszcz