Pomagaj innym lub skorzystaj z pomocy

Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, stworzyło specjalną stronę, przez którą zbiera informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy i o osobach potrzebujących pomocy. Następnie podejmuje się pośrednictwa pomocy sąsiedzkiej łącząc osoby potrzebujące z wolontariuszami.

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zbieramy informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy i o osobach potrzebujących pomocy oraz podejmujemy się pośrednictwa pomocy sąsiedzkiej łącząc osoby potrzebujące z wolontariuszami.

KOMU POMAGAJĄ WOLONTARIUSZE?

Pomoc sąsiedzka kierowana jest do osób potrzebujących pomocy, w szczególności do samotnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami, z zastrzeżeniem, że są zdrowe i nie są objęte kwarantanną.

CO OBEJMUJE POMOC SĄSIEDZKA?

Pomoc sąsiedzka to wolontariat (dobrowolny i bezpłatny) i obejmuje w szczególności:

  • wykonanie niezbędnych, podstawowych zakupów (np. artykułów spożywczych i higienicznych),
  • realizację recepty / dostarczenie leków,
  • wyrzucenie śmieci,
  • wyprowadzenie psa.

Potrzebujesz pomocy?

Osoby wymagające wsparcia można zgłaszać także w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pod ww. namiarami lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 58 551 17 10 lub mailowo: mops@mopssopot.pl.

Chcesz pomagać innym? Zgłoś się!

Chęci udzielania pomocy mogą zgłaszać zdrowe, pełnoletnie osoby w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.00 oraz
  • w piątki w godz. 8.30-15.00
  • pod nr tel. 729 863 777 lub
  • mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl, albo poprzez wysłanie formularza umieszczonego na tej stronie.