Prace porządkowe w Parafii (2018-04-23)

Ministranci i lektorzy poświęcili dwa sobotnie przedpołudnia, aby uporządkować teren przy plebanii, pomalować ławki i płoty, zgrabić liście itp. Dziękujemy za ich trud i poświęcenie. Po pracy nabierali sił i odpoczywali przy wspólnym grillu.