Zagrożone koronawirusem

Jak informuje portal pomorska.pl, zagrożone wirusem są Siostry z naszego Zgromadzenia, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie.

U jednej z sióstr, która pracuje w szpitalu zakaźnym w Świeciu, wykryto koronawirusa. W rezultacie, całe zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie jest obecnie pod nadzorem epidemiologicznym.

Prosimy o modlitwę ??? za Siostry i ich Podpopiecznych

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie  jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla:

  • osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 75 miejsc,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc,
  • osób przewlekle somatycznie chorych – 41 miejsc.