Wykonaliśmy remont wieży kościoła

Poniższe fotografie ilustrują stan przed i po remoncie.

Wieża kościelna przed remontem Wieża kościelna po remoncie

Nasz kościół jest położony niezwykle pięknie – na skraju lasu, z widokiem na Zatokę Gdańską. Jednak ta lokalizacja ma swoje trudne aspekty – niekorzystne warunki atmosferyczne i duża wilgotność. Spowodowały one, że uszkodzeniu uległa powłoka tynkarska na naszej wieży.

Dzięki wsparciu parafian udało się odnowić wieżę i zabezpieczyć ją przed powtórnym zniszczeniem.
Koszt przeprowadzenia drugiego etapu remontu wyniósł 25000 zł. Udało się już w części pokryć koszt tej inwestycji. Przy okazji prac nad wieżą kościoła, zostały także przycięte drzewa w jej pobliżu i umyte okna w prezbiterium (położone wysoko).

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe!