Kwadrans w cieniu św. Jakuba Apostoła w archikatedrze oliwskiej. Ogłoszenie
dekretu o odpustach.

W niedzielę 27 grudnia 2020 roku w parafii archikatedralnej celebrowana była
Msza św. „Jakubowa” o godz. 11:30 w intencji pielgrzymów „Camino de Santiago”.
Po niej odbył się – w ramach akcji „Kwadrans w cieniu świętego Jakuba Apostoła” –
krótki koncert organowy muzyki hiszpańskiej w wykonaniu pana Patryka
Podwojskiego.
Tego dnia został także odczytany przez ks. Adama Jeszkę, kapelana
„Pomorskiej Drogi św. Jakuba”, dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący
uzyskiwania odpustów. W archidiecezji gdańskiej świątyniami, w których będzie
można uzyskać odpust zupełny w Roku Świętym Compostelańskim będą: kościół
rektorski Ojców Kapucynów pw. Św. Jakuba Apostoła w Gdańsku (ul. Łagiewniki
63), Kościół św. Jakuba Apostoła w Gdańsku-Oliwie (ul. Cystersów) oraz Kościół
św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej.
Ponadto kościoły te – razem z kaplicą ze wspaniałym gotyckim freskiem św.
Jakuba Apostoła w bazylice mariackiej w Gdańsku – zostały ogłoszone przez ks.
biskupa Jacka Jezierskiego, administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej,
„kościołami stacyjnymi”, związanymi historycznie i kulturowo z osobą św. Jakuba
Apostoła.

Uroczyste rozpoczęcie Roku świętego Jakuba Apostoła w katedrze w Santiago
de Compostela

W czwartek 31 grudnia 2020 roku o godz. 16:30 w katedrze w Santiago de
Compostela w Hiszpanii rozpocznie się uroczysta inauguracja Roku św. Jakuba
Apostoła. Ostatni Rok Jubileuszowy był obchodzony w Kościele katolickim w 2010
roku, kolejny będzie miał miejsce w 2027. Rok św. Jakuba Apostoła zostaje
ogłoszony, gdy wspomnienie liturgiczne Świętego wypada w niedzielę 25 lipca.
Ksiądz arcybiskup Julián Barrio Barrio, uderzając trzykrotnie ceremonialnym
młotkiem, uroczyście otworzy Święte Drzwi, zwane Drzwiami Przebaczenia –
„Puerta del Perdón”, inaugurując w ten sposób 120 Rok św. Jakuba – „Año Jacobeo”.
Po raz pierwszy Rok świętego Jakuba Apostoła został ogłoszony w 1126 roku przez
papieża Kaliksta II.

Następnie zostanie odprawiona uroczysta Msza św., po której będzie można
podziwiać największą na świecie kadzielnicę („batafumeiro”), znajdującą się w
katedrze w Santiago de Compostela. Mierzy 160 cm wysokości i waży ok. 60 kg. Do
jej rozpalenia potrzeba ok. 40 kg węgla drzewnego i kadzidła.

Link do bezpośredniej transmisji inauguracji Roku św. Jakuba Apostoła w
katedrze w Santiago de Compostela, 31 grudnia 2020 roku, godz. 16:30:

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Adam Jeszka
Kapelan Pomorskiej Drogi św. Jakuba