Czterdzieste Europejskie Spotkanie Młodzieży

… organizowane przez wspólnotę z Taize odbyło się w Bazylei. Nasza dwudziestoosobowa grupa wyruszyła tuż po świętach w kierunku Szwajcarii.

Pierwszym przystankiem była Alzacja.

Zatrzymaliśmy się w mieście Schweighouse-sur-Moder, gdzie pracuje ks. Romuald ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Zostaliśmy przyjęci niezwykle życzliwie. Po typowym francuskim śniadaniu ruszyliśmy dalej. Po drodze zobaczyliśmy jeszcze Strasburg ze wspaniałą katedrą i niemniej piękne miasto Colmar.

W Bazylei podzieliliśmy się na dwie grupy.

Część mieszkała w parafii katolickiej, pozostali u ewangelików. Trzy razy dziennie uczestniczyliśmy w modlitwach. Każdego dnia była msza święta. Mieliśmy także czas na poznanie Szwajcarów i ich zwyczajów. Braliśmy udział w spotkaniach tematycznych o wierze, nauce i kulturze.

W wolnym czasie sporo zwiedzaliśmy. Dotarliśmy do opactwa w Sankt Gallen i Zurychu. Sylwestrową noc spędziliśmy na modlitwie i zabawie z innymi uczestnikami.

Przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Madrycie. Już nie możemy się doczekać.