Wykłady w ramach SZKOŁY BIBLIJNEJ

  • odbędą się od października do czerwca,
  • raz w miesiącu, w każdą czwartą sobotę miesiąca, od godz. 9:30 do godz. 12:30
  • w Domu Misyjnym Księży Misjonarzy ul. Kujawska 50/52 w Sopocie.

Szczegółowe i bieżące informacje można znaleźć na stronie: waldemarrakocy.pl pod zakładką „Szkoła Biblijna”

TERMINY WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/22
23.X; 27.XI; 22.I; 26.II; 26.III; 23.IV; 28.V; 25.VI

Od października 2021 roku w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie rozpoczyna swoją działalność Szkoła Biblijna. Pierwszym celem zajęć jest edukacja biblijna.

Szkoła Biblijna ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to znaczy pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Lektura Biblii zwykle nasuwa wiele pytań.

Zadaniem organizowanych spotkań jest dostarczenie narzędzi do poprawnego i samodzielnego czytania Pisma Świętego. Czym innym bowiem jest prywatna lektura, podczas której Bóg przemawia do nas w naszym „tu i teraz”, a czym innym odczytanie uniwersalnego i ponadczasowego przesłania tekstów biblijnych.

Drugim celem zajęć jest formacja biblijna. Pogłębienie wiedzy ma służyć pogłębieniu wiary.

Prawda o Bogu zachwyca i pociąga. Temu, kto czegoś nie zgłębił, nawet najmądrzejsza rzecz może wydać się mało interesująca, lecz zagłębiając się w temat, odkrywa, jak mylne były jego pierwsze odczucia.

Zdobywanie wiedzy na temat Pisma Świętego ma pomóc w formacji duchowej – w bardziej świadomym i radosnym przeżywaniu wiary. Dlatego każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, może wziąć w nich udział.

OPIS WYKŁADÓW SZKOŁY BIBLIJNEJ

Czterogodzinne zajęcia będą podzielone na trzy części:

  • Pierwsza z nich będzie poświęcona zagadnieniom wprowadzającym, takim jak problem natchnienia, powstanie kanonu Pisma św., zasady interpretacji tekstów, odkrycia w Qumran, księgi apokryficzne itp.
  • W drugiej części będą omawiane wybrane księgi Pisma św., na przykład poszczególne Ewangelie czy listy św. Pawła. W przypadku każdego pisma zostaną omówione wszystkie ważne zagadnienia – od kontekstu historycznego do przesłania.
  • Częścią trzecią będzie praca na wybranych tekstach (przykładowo opis Zwiastowania), które zostaną szczegółowo przeanalizowane. Słuchacze uzyskają w ten sposób nie tylko pogłębioną wiedzę na temat samego tekstu, ale zobaczą, jak – krok po kroku – odczytuje się przesłanie Biblii.

Ze względu na bogactwo Pisma św. zajęcia są planowane w cyklu trzyletnim. Można włączyć się w nie każdego roku. Nie ma bowiem większego znaczenia, czy ktoś rozpocznie swoją edukację biblijną od Ewangelii, Listów św. Pawła czy od Psalmów.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i dyskusji przez ks. prof. dra hab. Waldemara Rakocego CM, wykładowcę biblistyki, wieloletniego pracownika naukowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, we współpracy ze specjalistami z zakresu nauk biblijnych.

ks. prof. dra hab. Waldemar Rakocy CM, wykładowca biblistyki, wieloletni pracownik naukowy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wykłady są bezpłatne, zgodnie z zasadą „Darmo otrzymaliście, darmo też dawajcie” Wypraszając Boże błogosławieństwo, serdecznie zapraszamy wszystkich!

Księża Misjonarze Św. Wincentego a Paulo